Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF
W dniu 1 czerwca 2012 r. tj. w piątek  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3. (pałac) odbędzie się XVI  Sesja Rady Gminy Jastków.

Program Sesji:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad 
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Przerwa 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Podjęcie  n/w uchwał:
1. Uchwała nr  XVI/   /2012 Rady Gminy Jastków  z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jastków 
2. Uchwała Nr XVI/   /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  1 czerwca 2012 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków.
3. Uchwała nr XVI/   /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastków”
4. Uchwała Nr XVI/    /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Jastków
5. Uchwała Nr XVI/ /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok.
6. Uchwała Nr XVI/    /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jastków Nr XIX/215/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2008-2015 wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Jastków na lata 2008-2015
7. Uchwała XVI/   /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  1 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Konopnica w przedmiocie współpracy przy realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 instalacji kolektorów słonecznych oraz wymiany kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie opalane paliwem ekologicznym (biomasa) na terenie Gminy
8. Uchwała Nr XVI/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Konopnica i Gmina Narewka (województwo podlaskie) w przedmiocie współpracy ponadregionalnej, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii 
9. Uchwała Nr XVI/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012.

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj23
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu605
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8896
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486740

Osób online 1

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy