Home Strona główna Turystyka

Turystyka

Email Drukuj PDF

Północny szlak rowerowy - Gmina Jastków - szlak oznaczony kolorem niebieskim

Szlak oznaczony jest kolorem niebieskim liczy około 15 km. Zaczyna się w Panieńszczyźnie koło stacji benzynowej Orlenu na wysokości cmentarza parafialnego.Od stacji benzynowej kierujemy w kierunku północnym asfaltową drogą gminną. Na skrzyżowaniu dróg gminnych skręcamy w prawo i po przejechaniu 50 m skręcamy w lewo (k. firmy Argaz.)Jedziemy drogą przez wieś Panieńszczyzna aż do zjazdu w dół doliny zwanej „Lisim Dołem”. Za mostkiem skręcamy w lewo w drogę gruntową. Prowadzi ona nas przez dolinkę aż do drogi asfaltowej biegnącej przez miejscowość Snopków (Snopków Południowy).    
Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Snopków – Jastków (k. SP. w Snopkowie) i skręcamy w lewo kierując się przez most na Ciemiędze do zakrętu. Tutaj wjeżdżamy w prawo w drogę gruntową udając się malowniczym wąwozem w kierunku północnym. Po prawej wysoko na skarpie w parku – Zespół pałacowy w Snopkowie. Obecnie w rękach prywatnych Wąwóz w końcowym odcinku zwęża się i biegnie ostro w górę. Wyjeżdżamy lub wnosimy rower wprost na asfaltową szosę gminną biegnącą w kierunku Smug i Jastkowa Podleśnego.Udjemy się szosą w lewo i po pokonaniu kilku zakrętów jedziemy prostym długim odcinkiem w kierunku lasu w Smugach. Po prawej stronie mijamy widoczną z daleka kapliczkę wykonaną z jednego pnia drzewa lipy. Przejeżdżając przez las skręcamy w lewo, na zachód w leśny dukt, który poprowadzi nas do śródleśnej drogi biegnącej przez środek lasu w kierunku zachodnim. Uwaga na dość głęboki rów biegnący w poprzek szlaku, który trzeba pokonaćZ lasu wyjeżdżamy na szosę powiatową Jastków – Krasienin i udajemy się szosą w lewo w kierunku Jastkowa.Na wysokości wsi Jastków Podleśny skręcamy w asfaltową drogę gminną w prawo w kierunku Piotrawina.Dojeżdżamy do sklepu i skręcamy w lewo. Jedziemy przez dolinkę wzdłuż której leży miejscowość Piotrawin. Warto zwrócić uwagę na ładną kapliczkę po lewej stronie.Na końcu wsi wjeżdżamy w asfaltową uliczkę w lewo i przejeżdżamy  przez malownicze pagórki. Obok znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można pojeździć konno.Zjeżdżamy z góry wprost na szosę powiatową w Jastkowie koło Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.Dalej prosto pod górkę w kierunku Snopkowa szosą powiatową Jastków – Snopków.Dojeżdżamy do drogi asfaltowej przecinającej widoczną po prawej stronie rz. Ciemięgę.Drogą wjeżdżamy pod stromą górkę i po pokonaniu dwóch zakrętów jedziemy w kierunku początku szlaku w Panieńszczyźnie. Pętla ma długość około 15 km. Przyjemnego wypoczynku.


Południowy szlak rowerowy – Gmina Jastków – szlak oznaczony kolorem żółtym

Szlak oznaczony jest kolorem żółtym na całym przebiegu., liczącym 25 km. Do szlaku najlepiej dojechać z Lublina kierując się szlakiem rowerowym oznaczonym na czerwono biegnącym z Lublina (k. skansenu) do Kazimierza Dolnego. Na 8 km w miejscu gdzie wieś Płouszowice graniczy z Dąbrowicą ustawiona jest tablic informacyjna i schemat szlaku (przed SP w Płouszowicach). Kierujemy się na drogę utwardzoną kamieniem w kierunku północnym w tzw. „Dębowy Dół”. Droga kamienna po około 600 metrach przechodzi w drogę asfaltową, która poprowadzi nas przez wieś Płouszowice Kol. tzw. Kopanina. Kolonia ta powstała w początku XX wieku na terenie dawnego lasu dębowego po jego wykarczowaniu. Resztki tego lasu widoczne są w postaci samotnie rosnących olbrzymich dębów. W 1915 r. była to droga którą legiony Piłsudskiego docierały na pole bitwy pod Jastkowem. W górnym odcinku tej drogi obok wiekowego dębu stoi stara chatka pamiętająca 1915 r. Wg przekazów ustnych mieścił się tam szpital polowy legionistów. Kierujemy się drogą asfaltową skręcając w lewo po czym w prawo na szosę powiatową. W dole po prawej stronie widać panoramę Jastkowa. Jest to miejsce bitwy pod Jastkowem w 1915 r.Po kilkuset metrach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w drogę asfaltową kierując się do miejscowości Stawki (pn. cz. wsi Płouszowice) i dalej krętą asfaltową drogą w kierunku Tomaszowic. Nie dojeżdżając do lip w Tomaszowicach skręcamy w prawo; przez wieś Tomaszowice. Mijamy po drodze remizę OSP i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Tomaszowice – Jastków.   Kierujemy się w prawo pod górkę i po pokonaniu zakrętu zjeżdżamy z asfaltu w lewo kierując się w kamienistą drogę. Dojeżdżamy do miejscowości Moszna tzw. Czarne Pomiary . Nazwa wiążę się prawdopodobnie z dramatycznymi epizodami z okresu przeprowadzania reformy rolnej. Dawniej był tu las i dwór z gorzelnią.Kierujemy się drogą kamienną pomiędzy rosnącymi olszynami wzdłuż prawego, bezimiennego dopływu Ciemięgi.Po pokonaniu kilku zakrętów wyjeżdżamy na otwarty odcinek drogi i dojeżdżamy do skrzyżowania z nieutwardzoną drogą powiatową Moszna – Ożarów. W oddali po lewej stronie widać zaniedbany dworek z 1885. Obecnie w rękach prywatnych, kiedyś była tu szkoła podstawowa. Zgodnie z oznaczeniem szlaku kierujemy się w prawo i dojeżdżamy do skrzyżowania (droga asfaltowa na wzgórzu) Kierujemy się w lewo w kierunku zachodnim. Przekraczamy rz. Ciemięgę i rozległe łąki kierując się na drogę powiatową Sadurki - Garbów w kierunku północnym na Garbów. Po drodze mijamy miejscowość Ożarów i dojeżdżamy do Ługowa. Tutaj koło sklepu i remizy OSP zauważamy tablicę informującą o skrzyżowaniu ze szlakiem zielonym biegnącym po terenie gminy Garbów. W głębi parku ze stawem po prawej stronie widoczny jest parterowy dworek zbudowany z drewna modrzewiowego z II połowy XIX w. Dawniej była tu oranżeria i alejki z rzędami kasztanowców. Obecnie w rękach prywatnych. Przy obiekcie tym kierujemy się w prawo w asfaltową drogę gminną, która poprowadzi nas przez pola do wsi Wysokie. Wieś położona jest na lewym wysokim brzegu rz. Ciemięgi. Stąd pochodzi nazwa wsi. W XV wieku była to wieś szlachecka. Po minięciu wsi zjeżdżamy z góry i kierujemy się w prawo na południe, dojeżdżając drogą powiatową do wsi Sługocin. Po prawej widać pozostałości po wiatraku oraz w oddali dworek w Moszenkach. Ten niewielki ośrodek dworski z przełomu XIX i XX został przekazany przez właścicieli pod szkołę, która funkcjonowała do lat 90 tych XX wieku. Obecnie dworek jest rekonstruowany. W m. Sługocin kierujemy się w lewo w kierunku wschodnim przez wieś. Malowniczo położona asfaltowa droga gminna wzdłuż rz. Ciemięgi poprowadzi nas do gruntowej drogi którą przez pola dojedziemy do wsi Zofijówka. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na piękną panoramę rozciągającą się na dolinę rz. Ciemięgi. Zofiówka to zachodnia cz. wsi Józefin położona w kotlinie pomiędzy wzgórzami. Doliną dojedziemy do rzeki Ciemięgi i następnie do wsi Sieprawice. Wjeżdżamy na drogę powiatową Jastków – Sieprawice w kierunku wschodnim i udajemy się do Jastkowa w okolicach dawnych zabudowań folwarcznych (obecnie gospodarstwo JUNGu) Tutaj wyjeżdżając na asfaltową drogę powiatowa po lewej mamy park w którym mieści się dwór – siedziba urzędu gminy oraz tablica informacyjna kierująca nas do odcinka północnego szlaku rowerowego biegnącego przez gminę Jastków. Udając się natomiast w prawo, w górę drogi powiatowej dojedziemy do szlaku żółtego zamykając pętlę przejazdu w m. Stawki. Szerokiej drogi !!!!!


Więcej informacji na stronie www.szlaki.lublin.pl

 

Wykonawca szlaku: http://www.juraszewski.pl/
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj191
mod_vvisit_counterWczoraj381
mod_vvisit_counterW tym tygodniu572
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8863
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486707

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Daniela Dalidy
Wczoraj : Marii Magdaleny
Dzisiaj : Bogny Apolinarego
Jutro : Kingi Krystyny
Pojutrze : Walentyny Krzysztofa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy