Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF
W dniu 30 grudnia  2011 r. tj. w piątek  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3. (pałac) odbędzie się XII  Sesja Rady Gminy Jastków


Program Sesji:

Program Sesji:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad 
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z posiedzeń poszczególnych komisji
6. Wypowiedzi zaproszonych gości – Dyrektorzy szkół i Ks. Proboszcz Parafii Jastków
7. Przyjęcie Deklaracji w sprawie udzielenia pomocy Wspólnocie Kościelnej w odzyskaniu gruntów odebranych Kościołowi na mocy Dekretu PKWN 
8. Przerwa 
9. Zapytania i interpelacje radnych 
10. Podjęcie  n/w uchwał:
1. Uchwała Nr XII /  /2011 Rada Gminy Jastków z dnia  30 grudnia 2011 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w m. Dąbrowica
2. Uchwała Nr XII/  /2011Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu położonego w m. Ługów na rzecz użytkownika wieczystego.
3. Uchwała Nr XII/   /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
4. Uchwała Nr XII/  /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30  grudnia 2011  roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
5. Uchwała Nr XII/   /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
6. Uchwała Nr XII/  /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i formy kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.
7. Uchwała Nr XII/   /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Uchwała Nr XII/   /2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.
9. Uchwała Nr XII/   /2011 Rady Gminy Jastków w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
10. Uchwała Nr XII/  /2011 Rada Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie  zmian w budżecie gminy
11. Przerwa
12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
14. Sprawy różne
15. Zakończenie obrad XII  Sesji Rady Gminy
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj557
mod_vvisit_counterWczoraj274
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1212
mod_vvisit_counterW tym miesiącu557
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7208
mod_vvisit_counterRazem1412601

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Romana Ludomira
Wczoraj : ---
Dzisiaj : Albina Antoniego
Jutro : Heleny Halszki
Pojutrze : Maryny Kunegundy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy