Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF

Zwołuję IV sesję Rady Gminy Jastków w dniu 24 lutego 2011 r. tj. w czwartek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3. (pałac)

Program Sesji:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Informacja w sprawie stanu technicznego i planów inwestycyjnych na drogach powiatowych.
1. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości: p. Pawła Pikuli - Starosty Lubelskiego oraz  p. Janusza Watrasa  - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie
5. Przyjęcie protokołu z III sesji.
6. Zapytania i interpelacje
7. Przerwa
8. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr IV/   /2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- omówienie prognozy finansowej na lata 2011-2020
- opinia RIO
- opinie i wnioski Komisji rady
2.  Uchwała Nr IV/   /2011 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
- omówienie budżetu gminy na rok 2011
- opinia RIO
- opinie i wnioski komisji rady
3.  Uchwała nr IV/   /2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
4.  Uchwała Nr IV/   /2011 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastków.
5.  Uchwała Nr IV/  /2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/219/2009 Rady Gminy Jastków z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6.  Uchwała Nr IV/  /2011 w sprawie przyjęcia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i formy kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.
7. Uchwała Nr IV/  /2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania , lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Jastków, lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
8. Uchwała Nr IV/  /2011 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie.
9. Uchwała Nr IV/ /2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
10. Uchwała Nr IV//2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2011.
11 Uchwała Nr IV/ /2011 w sprawie zatwierdzenia planu Rady Gminy na rok 2011
12.Uchwała Nr IV/  /2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie na lata 2011 – 2013
13. Uchwała nr IV/  /2011 w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
9. Przerwa
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
11. Sprawy różne
1. Uwagi Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące zauważonych błędów w złożonych w oświadczeniach majątkowych radnych.
12. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Jastków 
                                                                                                                           (-)
                                                                                                               Witold Nakonieczny

Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr175,poz.1457, Nr181, poz. 1337)
 

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj559
mod_vvisit_counterWczoraj274
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1214
mod_vvisit_counterW tym miesiącu559
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7208
mod_vvisit_counterRazem1412603

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Romana Ludomira
Wczoraj : ---
Dzisiaj : Albina Antoniego
Jutro : Heleny Halszki
Pojutrze : Maryny Kunegundy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy