Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF
W dniu 30 grudnia 2010 r. tj w czwartek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3. (pałac) Odbędzie się III Sesja Rady Gminy Jastków VI kadencji


Porządek sesji
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
5. Zapytania i interpelacje
6. Przerwa
7. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia      grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jastków na rok 2011.
2. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia       grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
3. Uchwała Nr III/    /2010 Rady Gminy Jastków z dnia    grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
4. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia    grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
5. Uchwała Nr III /  /2010 Rady Gminy Jastków    grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia   grudnia 2010 w sprawie określenia diet dla radnych Gminy Jastków
7. Uchwała Nr III/  /2010 Rady Gminy Jastków z dnia    grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jastków
8. Uchwała Nr III/  /2010 Rady Gminy Jastków z dnia     grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Jastków miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
9. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
10. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia   grudnia 2010  roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
11. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia   grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
12. Uchwała Nr III/    /2010 Rady Gminy Jastków z dnia  30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastków.
13. Uchwała Nr III/   /2010 Rady Gminy Jastków z dnia     grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
8. Przerwa
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
10. Sprawy różne
11. Życzenia Świąteczne (Opłatek)
12. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj4
mod_vvisit_counterWczoraj560
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1219
mod_vvisit_counterW tym miesiącu564
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7208
mod_vvisit_counterRazem1412608

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Romana Ludomira
Wczoraj : ---
Dzisiaj : Albina Antoniego
Jutro : Heleny Halszki
Pojutrze : Maryny Kunegundy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy