Ogłoszenie o naborze

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JASTKÓW- GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Jastków.

I. WYMAGANIA
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące wymagania:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby kandydat na rachmistrza był studentem lub osobą z wyższym wykształceniem zamieszkałym na terenie gminy Jastków),
3) posiadać sprawność fizyczną (ze względu na charakter pracy),
4) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
5) być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
6) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,
7) posiadać znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umieć praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,
8) być obowiązkowym, dyspozycyjnym, rzetelnym i starannym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – DYSPOZYCYJNOŚĆ RACHMISTRZÓW
1) 5 styczeń – 25 luty 2011 r. - szkolenie rachmistrzów zakończone egzaminem – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją w trybie obchodu i spisu),
2) 1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,
3) 6 - 7 kwietnia - odprawa przedspisowa,
4) 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. - spis podczas, którego rachmistrze odwiedzą i spiszą przypisane do nich jednostki spisowe w ustawowym terminie prowadzenia spisu.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi wziąć udział w całości szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Rachmistrzów spisowych powołuje Dyrektor Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
Na podstawie informacji GUS dla gminy Jastków ustalono liczbę 5 rachmistrzów (plus 1 rachmistrz rezerwowy).

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- telefonu, adresu e-mail,
- daty urodzenia,
- miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2) kserokopia dowodu osobistego
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV.TERMIN SKŁADANIA OFERT
- do 17 grudnia 2010 r.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Jastków
Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.”  należy składać w formie pisemnej osobiście (pokój nr 18) w dniach i godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 5022909.

                                                                                  Wójt Gminy Jastków
                                                                                     Zbigniew Samoń
                                                                               Gminny Komisarz Spisowy

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj3
mod_vvisit_counterWczoraj560
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1218
mod_vvisit_counterW tym miesiącu563
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7208
mod_vvisit_counterRazem1412607

Osób online 6

Imieniny

Przedwczoraj: Romana Ludomira
Wczoraj : ---
Dzisiaj : Albina Antoniego
Jutro : Heleny Halszki
Pojutrze : Maryny Kunegundy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy