Home Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze zewnętrzne Fundusze zewnętrzne w latach 2006-2010 (podsumowanie)

Fundusze zewnętrzne w latach 2006-2010 (podsumowanie)

Email Drukuj PDF
L.p.Inwestycja/działanie RokŹródło dofinansowaniaKwota dofinansowania
(w zł)

1

Odbudowa odcinka drogi lokalnej KDL (dz. Nr 328) położonej w miejscowości Jastków, gmina Jastków od km 0+0,00 do km 0+400,00 – etap I

2007

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

30 000,00

2

Zabezpieczenie dna wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 105978L w m. Józefów

2007

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

80 000,00

3

Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie

2007

Rządowego programu organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i przedszkolach”

12 800,00

4

Zajęcia na basenie dla uczniów szkół z
Gminy Jastków

2007

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

42 497,00

5

Odbudowa drogi KDL położonej na działce nr 328 w m. Jastków - 400m

2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

100 000,00

6

Droga 106007L w m. Sieprawice – wąwóz

2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

52 356,00

7

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej położonej na działce nr 68 w m. Ługów – 1120m

2008

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

40 000,00

8

Zajęcia na basenie dla uczniów szkół z
Gminy Jastków

2008

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

43 470,00

9

Modernizacja drogi dojazdowej położonej na działkach nr 850, 849, 794, 953 w miejscowości Sieprawice – 1200m

2008

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

100 000,00

10

Wyrównaj- pomóż – działaj
(wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

2008/2011

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

336 418,16

11

Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start

 

2009/2012

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

931 000,00

12

Modernizacja ciągu dróg w miejscowości Jastków

2009

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

30 000,00

13Wydanie publikacji „Dzieje Jastkowa i okolic.
Od zarania do 1939 roku”
2010Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013
16 800,00

14

Remont drogi gminnej Nr 105999L
(ul. Gwieździsta) Barak-Natalin

2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

467 169,33

15

Razem dla Polski Wschodniej
(w partnerstwie 9 gmin)

2010/2011

 
Unia Europejska
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

514 948,50

16

Remont budynku świetlicy w Ługowie w celu adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne

2010

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

136 055,00

  

17

Modernizacja drogi wraz z zabezpieczeniem dna wraz z odprowadzeniem wód z wąwozów lessowych w ciągu drogi dojazdowej relacji Tomaszowice-Moszenki

2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

231 000,00

18

Dostawy wyposażenia dla OSP Moszenki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

2010

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

678 496,78

19Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej „Obszaru Chronionego Krajobrazu – DOLINA CIEMIĘGI” etap III i IV
(budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Snopków, Jastków, Panieńszczyzna)
2010/2012Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-201311 720 458,32
RAZEM15 563 469,09
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj242
mod_vvisit_counterWczoraj153
mod_vvisit_counterW tym tygodniu623
mod_vvisit_counterW tym miesiącu6729
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7118
mod_vvisit_counterRazem1412012

Osób online 10

Imieniny

Przedwczoraj: Gabriela Anastazji
Wczoraj : Romana Ludomira
Dzisiaj : ---
Jutro : Albina Antoniego
Pojutrze : Heleny Halszki

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy