Home

Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszony przez LGD „Kraina wokół Lublina”

Email Drukuj PDFSamorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1. Małe projekty
(limit dostępnych środków - 540 000,00zł);
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 (limit dostępnych środków - 400 000,00zł);
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków -200 000,00zł);
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy::                  
od 9 kwietnia 2010 r. do 7 maja 2010 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy                    ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym                    w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja do wypełniania wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,   
  
   5) Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe Projekty” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.:
Projekt służy jak największej liczbie mieszkańców;
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych w LSR;
Wykorzystanie lokalnych zasobów (kulturowych, przyrodniczych, historycznych)
Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji;
Wpływ operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru objętego LSR;
Wkład pracy własnej Wnioskodawcy;
Miejsce siedziby Wnioskodawcy;
Powiązanie z innymi projektami-komplekspowość projektu;
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.: Zasięg projektu;
Pozytywny wpływ projektu na rozwój turystyki, w tym agroturystyki na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągnięciu celów ogólnych i szczegółowych;
Powiązanie z innymi projektami-kompleksowość projektu;
Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
Innowacyjność projektu;
Doświadczenie firmy na rynku;
Wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów/usług
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.:
Zasięg projektu;
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych LSR;
Wykorzystanie lokalnych zasobów  (kulturowych, historycznych, przyrodniczych);
Powiązanie z innymi projektami-kompleksowość projektu;
Powierzchnia gospodarstwa rolnego, które posiada Wnioskodawca, lub w którym pracuje będąc małżonkiem lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym;
Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
Powiązanie projektu z produktem lokalnym;

6) Ponadto do wniosku należy dołączyć : 

-Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
-Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  dla działania „Tworzenie                i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” dla działania „Małe projekty”.
- Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są  na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj25
mod_vvisit_counterWczoraj567
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1530
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4985
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu8697
mod_vvisit_counterRazem1426786

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Cecyliana Bernadety
Wczoraj : Roberta Rudolfa
Dzisiaj : Alicji Boguslawy
Jutro : Adolfa Tymona
Pojutrze : Czeslawa Agnieszki

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy