12 milionów unijnej dotacji na największą inwestycję w historii gminy

Email Drukuj PDF

11 720 458,32 zł otrzymała Gmina Jastków na budowę  kanalizacji ściekowej w miejscowościach Snopków, Jastków i Panieńszczyzna w  ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie Środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa.
Projekt pt. „Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej „Obszaru Chronionego Krajobrazu-DOLINA CIEMIĘGI” – etap III i IV” obejmuje  do wykonania ponad 31 km sieci w etapie III i IV. Wykonanie sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem projektu jest kontynuacją etapu I i II. Etap I wraz z budową oczyszczalni ścieków w Snopkowie został zrealizowany częściowo ze środków PHARE, etap II ze środków własnych przy współudziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Etap III: wykonanie  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Snopków i Jastków. Początek inwestycji znajduje się w okolicy drogi powiatowej nr 2212L w Jastkowie przy skrzyżowaniu z drogą Jastków-Majdan Krasieniński. Zakończenie zlokalizowane jest w Snopkowie w miejscu włączenia do istniejącego kolektora, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 809. Zaprojektowany został grawitacyjno-tłoczny transport ścieków. Z uwagi na warunki terenowe powstaną 2 tłocznie ścieków. Długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 7,9 km.
Etap IV: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastków i Panieńszczyzna wyznacza droga powiatowa nr 2210L, droga krajowa nr 12 oraz drogi gminne, wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty użyteczności publicznej, a następnie przez rzekę Ciemięgę do włączenia do kanalizacji wykonanej uprzednio w III etapie.
Z uwagi na konfigurację terenu zaprojektowano 6 zbiorczych przepompowni ścieków.
Długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla etapu IV wynosi 23,3km.
Gminny projekt budowy kanalizacji zakłada także budowę sieci w miejscowościach Piotrawin i Jastków Środkowy. Jednakże ze względu na wymagania konkursowe nie mogliśmy uwzględnić tych miejscowości w złożonym projekcie. Wybudowanie 31 km głównego kolektora  z unijnej dotacji pozwoli w przyszłości na  sprawną rozbudowę sieci ze środków własnych oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt będzie realizowany w strefie o wysokich walorach krajoznawczych i wypoczynkowych, a także na obszarach zaliczonych do atrakcyjnych obszarów turystyczno-rekreacyjnych. Należy podkreślić, że planowana inwestycja przyczyni się do uregulowania obiegu ścieków na Obszarze Krajobrazu Chronionego „Dolina Ciemięgi” i stanowi zwarty komponent planowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jastków. Nastąpi poprawa stanu czystości wód poprzez ograniczenie liczby bezodpływowych zbiorników z nieszczelnymi dnami.

Inwestycja zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców. Zmniejszą się koszty jednostkowe odprowadzenia 1 m3 ścieków. W przypadku osób korzystających z szamb, przyłączenie do kanalizacji spowoduje zmniejszenie co najmniej o połowę kosztów utylizacji ścieków.
Realizacja projektu będzie sprzyjała także rozwojowi nowych osiedli oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych oddziaływaniem projektu.

    
     
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin, gm. Jastków została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj197
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterW tym tygodniu197
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9157
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1440039

Osób online 4

Imieniny

Przedwczoraj: Joanny Zuzanny
Wczoraj : Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj : Filipa Pauliny
Jutro : Augustyna Juliana
Pojutrze : Jaromira Justa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy