Kolektory słoneczne !

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na montaż zestawów solarnych w ramach projektu RPO Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Gminę Jastków w II kwartale 2012 r.

Projekt polega na montażu zestawów solarnych na powierzchni połaci dachowej lub na ścianie budynku dla potrzeb wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastków. Kolektory słoneczne to urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika o określonej pojemności z wodą użytkową. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).


UWAGA !
Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Wysokość dofinansowania instalacji kolektorów będzie wynosić max. 86%. Szacunkowy koszt całkowity kompletnej instalacji na jednej posesji wyniesie ok. 12.000,00 zł (dla 1-4 osobowej rodziny) lub ok. 15.000,00 zł (dla 5-8 osobowej rodziny). Przy dofinansowaniu max. 86 %, mieszkaniec pokrywa 14 % kosztów, tj. ok. 1.680 zł lub ok. 2.100 zł

Zasady ogólne obowiązujące przy realizacji projektu:

1. Zestawy solarne montowane są tylko i wyłącznie na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Jastków.
2. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń takich jak zasobnik na ciepłą wodę.
3. Projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowaniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych !
4. Projekt nie obejmuje dofinansowania instalacji urządzeń na dachach pokrytych eternitem.
5. Istnieje możliwość montażu kolektorów na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu na dachu, np. braku nachylenia dachu do południa.
6. Wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia zestawu solarnego wraz z włączeniem do istniejącej instalacji.
7. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego będzie Gmina Jastków.
8. Gmina Jastków po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny stanie się własnością Właściciela budynku.
9. Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie w okresie 5 lat do jego odśnieżania, czyszczenia oraz użytkowania zgodne z przeznaczeniem.
10. W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.
11. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Konopnica. Limit zgłoszeń dla gminy Jastków został określony na poziomie 300 ankiet. W przypadku dużego zainteresowania o udziale w projekcie decydowały będą następujące kryteria: 

a). Złożenie ankiety w terminie do 25 kwietnia 2012 r. (włącznie),
b). Kompletność wypełnienia ankiety,
c). Kolejność składania ankiet.

Planowane przedsięwzięcie wymaga, już na obecnym etapie, podjęcia pewnych działań, które zapewnią właściwe jego przygotowanie do realizacji. W związku z powyższym na stronie www.jastkow.pl została zamieszczona ankieta, której wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do opracowania wymaganej dokumentacji projektu, a w szczególności pozwoli oszacować liczbę osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem.

Ankieta i deklaracja możliwa jest do pobrania na stronie internetowej www.jastkow.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 25 kwietnia 2012 r.

ANKIETY i DEKLARACJE (wraz z KOPIĄ aktu własności ziemi lub wyciągu z księgi wieczystej lub postanowienia sądowego, na podstawie których wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością do dnia 31.12.2020 r.) należy składać również w Sekretariacie Urzędu Gminy Jastków w dniach od 16 kwietnia do 25 kwietnia 2012 r. (włącznie)

Zapraszamy Państwa serdecznie do przystąpienia do Projektu !!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ankieta
Deklaracja 

INFORMACJA DODATKOWA:
Gmina opracowywała koncepcję realizacji hybrydowego oświetlenie dróg i ulic jednakże przyjete przez Instytucję Zrządzającą programem kryteria merytoryczne, w szczególności kryterium skuteczności/efektywności kosztowej osiągnięcia jednego produktu premiuje w sposób znaczący instalacje solarne. W związku z powyższym zapadała decyzja o rezygnacji z projektowania hybrydowego oświetlenia ulicznego na rzecz kolektorów słonecznych.  

 

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj190
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterW tym tygodniu190
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9150
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1440032

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Joanny Zuzanny
Wczoraj : Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj : Filipa Pauliny
Jutro : Augustyna Juliana
Pojutrze : Jaromira Justa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy